โครงการ ปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม “เกี่ยวข้าว-นวดข้าว” ซึ่งทางโรงเรียนได้ทำการปลูกไว้เมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา    โดยมี ศจ.กิตติคุณ  มาวิน  ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ มาเป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ณ แปลงนาพ่อหลวงอดุลย์   บุญทา  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562