ได้รางวัลในการแข่งขันจักรยาน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ “ตากเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอิสริยา ชั้นผั้น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7  ได้เหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 “ตากเกมส์”

-วันที่ 2 พ.ย. ประเภทถนนทามไทร์อัลบุคคลหญิง ได้อันดับที่1 เหรียญทอง
-วันที่ 3 พ.ย. ประเภทเสือภูเขาครอสคันทรี ได้อันดับที่2 เหรียญเงิน
-วันที่ 5 พ.ย. ประเภทถนนอินไลน์เรส ได้อันดับที่1 เหรียญทอง