9 บทเรียนนอกตำรา ที่คุณครูสามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้

9 บทเรียนนอกตำรา ที่คุณครูสามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้

นอกจากการเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กๆ การเตรียมความพร้อมและการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกก็เป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันศักยภาพของเด็กๆ ได้ ดังตัวอย่าง 9 สิ่งดีๆ ที่เด็กนักเรียนสามารถได้รับจากบทเรียนนอกตำรา ที่แสดงให้เห็นว่าคุณครูนั้นเป็นมากกว่าผู้สอน แต่ยังเป็นผู้ส่งเสริมให้นักเรียนนั้นมีความพร้อมออกไปเผชิญกับโลกกว้าง ด้วยความกล้าหาญและมั่นใจในตนเอง

1. คุณครูช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆ ได้
นอกจากการสอนในตำรา อีกสิ่งหนึ่งที่คุณครูสามารถเสริมสร้างให้แก่นักเรียนได้คือความกล้าแสดงออก และความมั้นใจที่จะอยู่รวมกันในสังคม ดังเช่น “Christine Sulek-Popov” ผู้ปกครองท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “ลูกสาวของฉันได้เปลี่ยนจากเด็กที่ขี้อายและขาดความมั่นใจ ไปเป็นเด็กที่มีความกล้าหาญ อีกทั้งยังสามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับเพื่อนที่เรียนด้วยกันได้ และในทุกๆ เช้าเธอจะเปล่งประกายสดใสรับกับวันใหม่และตื่นเต้นกับการไปโรงเรียน”

2.พวกเขามีคนคอยดูแล
นอกจากโรงเรียนจะเป็นสถานที่เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนก็ยังเป็นสถานที่ที่ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจแก่ครูในการดูแลเด็กๆ ของพวกเขา “ผมรู้ว่า ลูกของผมนั้นจะได้รับการดูแลอย่างดีเมื่ออยู่ที่โรงเรียน ทำให้ผมไม่ต้องกังวลและหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น คุณครูก็พร้อมรายงานให้ผมได้ทราบ” Erin Marsee Irby กล่าว
3.คุณครูมทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเองเป็นคนพิเศษ
นอกจากการเสริมสร้างปัญญาและการเรียนรู้ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆ เพื่อเตรียมความพร้อมออกไปเผชิญกับโลกกว้าง “ลูกของฉันนั้นรู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสังคม” Sherri Kellock ได้กล่าว

4.คุณครูนั้นสามารถรู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
เด็กทุกคนนั้นมีความแตกต่าง สิ่งสำคัญคือคุณครูต้องสามารถดึงศักยภาพในตัวเด็กๆ ออกมาได้
“จะไม่มีการเปรียบเทียบความสามารถระหว่างเด็กๆ ในชั้น และคุณครูนั้นก็เน้นส่งเสริมไปที่ตัวบุคคล” Athena Albin กล่าว
5.คุณครูคอยส่งเสริมความมุ่งมั่นอยู่เสมอ
นอกจากคอยสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆ คุณครูยังคอยสนับสนุน เป็นแรงผลักดันให้เด็กๆได้ดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

“คุณครูของลูกๆ ทั้ง 3 ของฉันนั้นมหัศจรรย์มาก เขาทำให้ลูกชายสามารถกล้าเผชิญหน้ากับโลกกว้าง สอนลูกสาวให้รู้จักความเป็นผู้นำ และใช้เวลานอกเวลาเรียนในการทำการบ้านและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับทักษะของเด็กๆ เป็นคุณครูที่ดีอย่างที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนเลย” Jane Brewer กล่าว
6.คุณครูสามารถช่วยส่งเสริมบทเรียนต่อจากผู้ปกครอง
การส่งเสริมเด็กๆ ให้รู้จักการแบ่งปันและการให้ เป็นสิ่งที่ผู้ปกครองหลายคนนั้นให้ความสำคัญกับเด็กๆ “ลูกสาวของฉันนั้นมีโอกาสมากมายที่จะได้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งคุณครูนั้นได้ช่วยส่งเสริมบทเรียนของฉันให้เด็กๆ มีความสุขกับการเป็นผู้ให้” Debbie Vigh กล่าว

7.คุณครูมีการส่งเสริมความเท่าเทียมกัน
สำหรับการอยู่รวมกันในสังคม การถูกยอมรับในตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เด็กๆ ได้อยู่อย่างมีความสุขและสามารถสร้างสัมพันธ์ใหม่ๆ กับคนอื่นได้

“ลูกชายของฉันได้ถูกยอมรับในความเป็นตัวเอง และคุณครูก็สามารถสร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันสำหรับนักเรียนทุกคนได้” Gayle Stroud กล่าว
8.คุณครูสามารถส่งเสริมให้เด็กก้าวข้ามผ่านขีดจำกัด
เนื่องจากศักยภาพของเด็กนั้นๆ สามารถส่งเสริมและพัฒนาได้ “ลูกสาวของฉันเติบโตขึ้นอย่างเกิดความคาดหมาย และเธอก็แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในตนเอง” Shaunna Glaspey กล่าว

9.คุณครูทำให้เด็กรู้สึกมีชีวิตชีวา
“ลูกชายของฉันรักที่จะไปโรงเรียนทุกวัน คุณครูทำให้เขารู้สึกปลอดภัย ได้เป็นที่รักและได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม รวมถึงเด็กๆ ชอบใช้เวลาอยู่ภายใต้การดูแลของคุณครูอีกด้วย ” Jennifer O’Donnell Snell กล่าว