การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมีนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนรังษีวิทยา และโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมฝึกในครั้งนี้  ณ ศูนย์ฝึกย่อย ค่ายตากสิน กองพันสัตว์ต่าง  จ.เชียงใหม่  ในห้วงการฝึกตั้งแต่วันที่  24-30  สิงหาคม  2563