กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผป.ดารา ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย อ.จีรสิทธิ์ พรหมเสน  หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้นักเรียนได้ร่วมแข่งขัน ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563