กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนรังษีวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ เมื่อเสร็จพิธีได้มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณโรงเรียนและชุมชนใกล้ๆบริเวณโรงเรียน โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563