ค่ายลูกเสือ-เนตนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม ค่ายลูกเสือ-เนตนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยมีกิจกรรมการเดินทางไกล การเข้าฐาน และกิจกรรมอื่นๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก (น้ำรู) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563