ประกาศการรับหนังสือจองและผลการเรียน

กำหนดการรับหนังสือจอง ประจำปีการศึกษา 2563 และ การรับผลการเรียน ปีการศึกษา 2562

(ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

  • รับที่อาคารสิริวัฒนา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

  • รับที่อาคารสิริพัฒน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

  • รับที่อาคารจานิต/หอประชุมอินสอน/อาคารอำนวยการ (ผลการเรียนรับที่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ)

หมายเหตุ อย่าลืมนำใบเสร็จรับเงินมายืนยันในการรับหนังสือจอง

<<< ส่วนระดับชั้นอนุบาล รับที่ครูประจำชั้น ในวันเปิดภาคเรียน >>>

——————————————————————————————————————————————-

<<< มาตรการป้องกัน >>> 1. สวมหน้ากากอนามัย 2. ขอความร่วมมือมารับครอบครัวละไม่เกิน 2 คน