ประชุมงานประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานฤดูหนาวอำเภอฝาง

โรงเรียนรังษีวิทยา  ร่วมประชุมกับ ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อพูดคุยรายละเอียด และเตรียมความพร้อมต่างๆ  ในการจัดการประกวดร้องเพลงลุกทุ่ง     ที่จะมีขึ้นในงานฤดูหนาวอำเภอฝาง ปีนี้  ณ ห้องประชุมสรรเสริญ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563