พิธีไหว้ครูแผนกประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนรังษีวิทยาแผนกประถมศึกษา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2563  บริเวณห้องโถงอาคารสิริวัฒนา โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563