มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลคริสตมาสและสวัสดีปีใหม่

ศจ.สมนึก  ปินตาดวง  อนุศาสก และทีมผู้บริหารโรงเรียนรังษีวิทยา   ร่วมกิจกรรมมอบของขวัญ ให้เด็กศูนย์เด็กเล็ก บ้านห้วยน้ำดิบ ต.ศรีดงเย็น และ อนุบาลสมหมาย สันมะเฟือง ต.ท่าตอน  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563