แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

อ.ผดุง  เงินสร้อย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน  เป็นตัวแทนโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36  “ตากเกมส์”   ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2562