นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

โรงเรียนรังษีวิทยา โดยนางดารา  ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลต่างๆในการเข้าร่วมการการแข่งขันกีฬายูยิตสูภาคเหนือออนทัวร์ “BEGINNER CHALLENGES 2020″เมื่อ 31 ตุลาคม-1พฤศจิกายน 2563 และเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย “JU -JUTSU THAILAND CHAMPIONSHIPS 2020″เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารสิริพระคุณ  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564