พิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันวชิราวุธ ประจำปีการศึกษา 2564

อ.ผดุง  เงินสร้อย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สัมพันธ์ชุมชนและกิจการทั่วไป   เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาส “วันวชิราวุธ” หรือ วันลูกเสือไทย ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้น  โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าอาคารสิริพัฒน์45  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564