ร่วมแสดงความเสียใจ กับคุณครูอโนทัย วังหมื่น

โรงเรียนรังษีวิทยาร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมแสดงความเสียใจ ให้กำลังใจและอธิษฐานเผื่อคุณครูอโนทัย วังหมื่น ที่ได้สูญเสียคุณแม่ติ๊บ วังหมื่น   อันเป็นที่รักไป โดยศพได้ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดศรีดอนชัย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ขอพระเจ้าโปรดหนุนนำและเสริมกำลังใจท่านและครอบครัวด้วย