กิจกรรมค่ายการคิดและการตัดสินใจ แผนกประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนรังษีวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่ายการคิดและการตัดสินใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนกประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในกิจกรรมมีฐานการเรียนรู้ เช่น ฐานCoding  ฐาน DIYเจลแอลกอฮอล์  และฐานROBOT FUNNY ในกิจกรรมครั้งนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนกประถมศึกษา ได้จัดขึ้น ณ บริเวณอาคารสิริวัฒนา (อาคารประถมศึกษา) เมื่อวันที่ 17  กุมภาพันธ์  2565