กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

กลุ่มสาระภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.อรวรรณ กัลชาญพิเศษ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ จัดขึ้น ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์  โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565