ค่ายจุดประกายรักษ์รังษีฯ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมค่ายจุดประกายรักษ์รังษี นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยมีการเปิดกิจกรรม บริเวณหอประชุมอินสอนฮอลล์ จากนั้นได้แยกกิจกรรมตามฐานต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565