ประกาศายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกชิงทุน และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามแผนการเรียน ระดับชั้น ม.4 (ภายใน)

ประกาศโรงเรียนรังษีวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกชิงทุนโครงการเข้าแถวสู่มหาวิทยาลัย และรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามแผนการเรียน เพื่อเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (ภายใน)