ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

โรงเรียนรังษีวิทยา นำโดย ดร.อรวรรณ กัลชาญพิเศษ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และคณะครูฝ่ายสนับสนุน เป็นตัวแทนของโรงเรียนร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม ร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งได้จัดขึ้น ณ อาคารมงคลศาลเจ้าฝาง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565