สอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนรังษีวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าสมัคร และสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนได้มาให้กำลังใจนักเรียน จัดขึ้น ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565