สุ่มตรวจ ATK โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง

โรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง ได้ทำการสุ่มตรวจ ATK สำหรับนักเรียนและครู เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบายการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝาง มาตรวจATK ให้กับทางโรงเรียน โดยใช้สถานที่่ คือ หอประชุมอินสอนฮอลล์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2565