สำนักงานอัยการจังหวัดฝาง จัดอบรม “โครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย”

โรงเรียนรังษีวิทยาร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดฝาง ได้จัดโครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยทีมงานวิทยากรจากสำนักงานอัยการจังหวัดฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565