โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์และอวกาศ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์และอวกาศ ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนกมัธยมศึกษา  ณ ห้องโถงอาคารสิริพระพร  เมื่่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565