อบรมให้ความรู้ การดาวน์โหลด/ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “ThaiD”

โรงเรียนรังษีวิทยาได้รับการอนุเคราะห์จาก ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง และทีมงานเจ้าหน้าที่จากอำเภอฝางลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนรังษีวิทยา ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชั่น “ThaiD” โดยได้แนะนำขั้นตอนการดาวน์โหลด/ติดตั้ง การลงทะเบียนพร้อมทั้งแนะนำวิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่น จัดขึ้น ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2566