กิจกรรมแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับสายงานอาชีพต่าง ๆ ทางด้านไอที

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. – 15.30 น. บริษัทเอสทีพีบี ดิจิทัล จำกัด มาแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับสายงานอาชีพต่าง ๆ ทางด้านไอที ให้แก่นักเรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ณ. ห้องประชุมอินสอน นักเรียนที่เข้าร่วม ม.4/3, 5/3 และ 6/3