คณะครูโรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 คณะครูโรงเรียนรังษีวิทยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์” ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่