การแข่งขันกีฬาสี ระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนรังษีวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาสีระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร. อรวรรณ กัลชาญพิเศษ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานโดย นายสุวรรณ จรรยานะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567