รับรางวัลเหรียญทองแดง จากโครงการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นายปวีรปกรณ์ เนตรดวง  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากโครงการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ   ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่