ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขัน WRG North Thailand 2018

ขอแสดงความยินดีกับนายภานุพงษ์ เกี๋ยงคำ  นักเรียนชั้น ม.6/3 และ นายจีรศักดิ์ ทารัตน์ นักเรียนชั้น ม.5/3 ทีม RSV Robotic 1  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการ PROGRAMMABLE รุ่น SENIOR อายุ 14-19 ปี ในการแข่งขัน WRG North Thailand 2018