เข้ารอบรองชนะเลิศ แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาระวิทยาศาสตร์โดยครูณัฏฐ์ธิรา อินทะพันธุ์  นำนักเรียนได้แก่ 1. นายวิริทธิ์พล ราศรี ม. 601 2. นายเทวฤทธิ์ สมฤทธิ์ ม. 601 3. นายณัฐวุฒิ สุรินต๊ะ ม. 601 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในงานมหิดลประจำปี 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่ ในวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ผลการแข่งขัน ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร