รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์

สาระวิทยาศาสตร์​ โดย ครูเสาวลักษณ์ ยศชัย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน​ 2562
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่
1. ด.ญ. พลอยภูพิงค์ จันทร์ตะมะ
2. ด.ญ. ชนัญชิดา สุภาศรี
ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ และได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติ​บัตร