มอบเงินสนับสนุนเข้าค่ายฟิสิกส์ประยุทธ์ ค่าย 3

อ.ประนอม  อุดทา  ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนรังษีวิทยา มอบเงินสนับสนุนให้กับนายปวีรปกรศ์ เนตรดวง   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเดินทางเข้าค่ายฟิสิกสัประยุทธ์ค่าย 3 ระหว่างวันที่ 25-29 มี.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรุงเทพฯ