ให้การต้อนรับผู้จัดการโรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค เชียงราย

ศจ.อรรถพงษ์  กมลรัตน์  ผู้จัดการโรงเรียน  และ ผป.ดารา  ปัญญาพฤกษ์  ผู้อำนวยการ  ให้การต้อนรับ อ.ธนพัฒน์ โกยดุลย์ ผู้จัดการโรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊คเชียงราย เนื่องในโอกาสนำคณะมาเยี่ยมเยียน อวยพรปีใหม่และแสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงเรียนรังษีวิทยา วันที่ 27 มกราคม 2563