IEP English Camp

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม IEP English Camp  ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี ผป.ดารา   ปัญญาพฤกษ์  ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีกิจกรรมฐานต่างๆ ให้นักเรียน ห้องเรียน IEP ได้เข้าร่วมมากมาย ณ โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563