เยี่ยมเยียนและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัว อาจารย์แสงเดือน เงินสร้อย

โรงเรียนรังษีวิทยา โดย อาจารย์ศรีนวล นุ้ยหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  ศาสนาจารย์อนุชาญ สิโรรส อนุศาสก  อาจารย์มณิดา แสงโยจารย์ หัวหน้างานบุคลากรเป็นตัวแทนของโรงเรียน เยี่ยมเยียนและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัว อาจารย์แสงเดือน เงินสร้อย เนื่องจาก คุณแม่ของท่านได้กลับมารักษาตัวที่บ้าน ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพร