นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  และวันระลึกโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  และวันระลึกโรงเรียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  โดยมี ศาสนาจารย์สวรรค์  ดาวเรือง  เป็นผู้เทศนา  ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564