พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนรังษีวิทยา ได้จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา 2567 โดย ดร.อรวรรณ กัลชาญพิเศษ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี มีตัวแทนคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอินสอนฮอลล์