ความรู้ทั่วไป

ความรู้ทั่วไป

14 พฤศจิกายน 2016 กิจกรรม กีฬาสีภายใน โรงเรียนรังษีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561
14 พฤศจิกายน 2018 การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
14 พฤศจิกายน 2018 กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าสมุทร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
15 พฤศจิกายน 2018 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแยกแผนการเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (ภายใน)
15 พฤศจิกายน 2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบชิงทุนเข้าแถวสู่ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ภายใน)
19 กันยายน 2018 วันเยาวชนแห่งชาติ
18 กันยายน 2018 ตรวจดูแลสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2561
26 กันยายน 2018 ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนรังษีวิทยา
14 กันยายน 2018 เรียนรู้นอกห้องเรียนเสริมประสบการณ์
14 กันยายน 2018 แนะแนวการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

ความรู้ทั่วไป