กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561  ณ โรงเรียนรังษีวิทยา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561