ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

RangseeVittaya School
เลขที่  262  หมู่ 9 ถ.โชตนา  ต.เวียง  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่ 50110
E-Mail : rsvschool@rsv.ac.th