กิจกรรมถวายเทียนพรรษาตัวแทนระดับประถมศึกษาปีที่1-3

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาตัวแทนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนรังษีวิทยา ณ พระธาตุธรรมรัตนเจดีย์ 24 กรกฎาคม 2561