กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

สัปดาห์คณิตศาสตร์แผนกประถม กิจกรรมการแข่งขันสร้างโมเดล ไม้จิ้มฟัน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสิริวัฒนา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561