กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าสมุทร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าสมุทร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ณ ริมน้ำกก  ต.ท่าตอน อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561