กีฬาสีสัมพันธ์ภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนรังษีวิทยา จัดกิจกรรม กีฬาสีสัมพันธ์ภายใน  ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมี นายเทวินส์  สร้อยเพชร  เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย อ.สมาน  ไชยสถาน  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียน  ณ สนามกีฬาโรงเรียนรังษีวิทยา  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561