ขบวนการ 5 สี ท้าหมอกควัน ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมขบวนการ 5 สี ท้าหมอกควัน ที่ได้รับรางวัลโครงการ เพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชนยอดเยี่ยม(อันดับที่1) พร้อมรับเงินรางวัล30,000 บาท จากการประกวดโครงการ…#โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่10 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่15-17 กันยายนที่ผ่านมา