คณะกรรมการสภานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าพบผู้อำนวยการ

คณะกรรมการสภานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าพบผู้อำนวยการเพื่อรายงานตัวและรับนโยบายจากโรงเรียน พร้อมกันนี้ ขอรับคำแนะนำ ในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการสภานักเรียน ประกอบด้วย นายพิชญางกูร ปิจนำ , นางสาวธันยพร มานาบริบูรณ์ , นายจิณณวัตร ฝั้นพรม , นายนัธพงศ์ ชมภู , นางสาวแพรพลอย วงศ์วาน และ นายกฤษฎาธาร จอมปิ่นทอง