ค่ายพี่เลี้ยงนักเรียน หัวข้อ CCT The Next Gen (โยชูวา 1 7:9)

นักเรียนโรงเรียนรังษีวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายพี่เลี้ยงนักเรียน หัวข้อ CCT The Next Gen (โยชูวา 1 7:9) จัดโดย หน่วยงานอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วม ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ระหว่างวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2561