ตรวจสุขภาพ ตา หู ปาก นักเรียนระดับประถมศึกษา

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลฝาง มาตรวจสุขภาพ หู ตา ปาก ให้กับนักเรียนในะระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสิริวัฒนา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561