ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินศูนย์ฝึกแข็งขัน

โรงเรียนรังษีวิทยา ให้การต้อนรับ พันโทเทวารัณย์ ประสาทแก้ว รองผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 และ คณะกรรมการการประเมินศูนย์ฝึกแข็งขัน ในโอกาสมาประเมินศูนย์ฝึกแข็งขัน โรงเรียนรังษีวิทยา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561